Dokedy: 25. január 2017
Kde: Bratislava
Kedy: asap

IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže, ktorej predmetom činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho, potrebujú v súčasnej dobe prostredníctvom vyhláseného výberového konania obsadiť viaceré voľné pracovné pozície.

Pozície sú nasledovné:

  • účtovníčka/ík
  • projektová/ý manažérka/ér databázového systému EURODESK
  • projektová/ý manažérka/ér programu EÚ Erasmus

Náplň práce a požiadavky kladené na uchádzačov sa líšia v závislosti od konkrétnej pozície, prečítaj si ich v odkazoch:

Pri všetkých troch pozíciách ide o plný pracovný úväzok, svoj životopis spolu s motivačným listom posielaj najneskôr do 25. januára 2017 na helena.kovacova@iuventa.sk.

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže