Dokedy: 6. júl 2017
Kde: Košice
Kedy: august 2017

Karpatská nadácia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku.

Pracovný tím nadácie je potrebné v súčasnej dobe rozšíriť o nasledovné pracovné pozície:

Programová/ý manažérka/ér

Pracovná náplň:

  • manažment a administratíva zvereného programu, komunikácia a úzka spolupráca s partnermi programu
  • realizácia grantových výziev
  • technická asistencia pre žiadateľov a konečných prijímateľov
  • zabezpečenie publicity programu

Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie, dobrá úroveň angličtiny, užívateľská úroveň MsOffice, orientácia na cieľ, samostatná aj tímová práca, flexibilita, invencia a kreativita, komunikačné schopnosti a iné.

Finančná/ý kontrolórka/ór

Náplň práce:

  • spolupráca pri spracovaní dokumentov
  • realizácia grantových výziev vrátane technickej finančnej kontroly
  • technická asistencia pre žiadateľov a konečných prijímateľov

Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru, vyššia užívateľská úroveň MsOffice a expertná úroveň MsExcel, znalosť zákona o účtovníctve, precíznosť a dodržiavanie termínov, flexibilita, invencia, dobrá orientácia v téme sociálnej inklúzie a iné.

Obidve pracovné pozície sú vhodné aj pre absolventa, v prípade záujmu je potrebné poslať všetky požadované dokumenty, ktoré sú uvedené v odkaze nižšie najneskôr do 6. júla 2017 na  katarina.novotna@karpatskanadacia.sk.

Všetky potrebné informácie k spomínaným pozíciám nájdeš v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Karpatská nadácia