Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy: dohodou

Mimovládna organizácia LEAF chce prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť a to bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú.

V organizácii momentálne prebiehajú výberové konania na obsadenie niektorých voľných pracovných pozícií.

Líder programov pre talentovaných stredoškolákov

Náplň práce:

  • tvorba a riadenie dlhodobej vízie študentských programov
  • komunikácia, koordinácia a zodpovednosť za zosúladenie tímu s ostatnými oddeleniami v rámci organizácie
  • spáva a vytváranie väzieb a partnerstiev s neziskovými organizáciami, verejnými inštitúciami, podnikmi a vzdelávacími organizáciami
  • a ďalšie

Požaduje sa stotožnenie a zosúladenie sa s poslaním organizácie a spomínanými úlohami, otvorené myslenie, schopnosť byť tímovým hráčom, vodcovské schopnosti, strategické a analytické myslenie, pokročilé ovládanie MS Excel, znalosť angličtiny a iné.

Všetky potrebné informácie sú v odkaze.

Manažér portálu talenthub.sk

Náplň práce:

  • tvorba vízie portálu a stotožnenie sa s ňou
  • implementácia stratégie LEAF-u v prostredí portálu
  • koordinácia členov tímu a dobrovoľníkov, komunikácie, kampaní, workshopov a ostatných eventov
  • vývoj portálu po obsahovej stránke
  • analýza dát
  • a ďalšie

Požaduje sa stotožnenie a zosúladenie sa s poslaním organizácie, analytické schopnosti, skúsenosti s online komunikáciou a produktovým dizajnom, strategické myslenie a vodcovské schopnosti, pokročilé ovládanie MS Ofice, profesionálna úroveň angličtiny a iné.

Všetky potrebné informácie sú v odkaze.

Zdroj: LEAF