Dokedy: 13 august 2017
Kde: Bratislava
Kedy: nástup - 1. september 2017

V občianskom združení Mládež ulice, ktoré sa venuje terénnej sociálnej práci a poskytovaniu služieb pre deti, mládež a rodiny z bežného, ale aj sociálne znevýhodneného prostredia prebiehajú momentálne výberové konania na obsadenie niektorých voľných pracovných pozícií.

Pracovníčka/ík s mládežou pre Program práce s mládežou, rodinami a komunitami

Náplň práce:

  • výkon priamej práce s klientom
  • kontaktovanie a spolupráca so samosprávami a ÚPSVaR
  • organizovanie komunitných podujatí, napĺňanie cieľov organizácie a jej projektov
  • koordinácia a rozvoj programu práce s mládežou v kraji

Požaduje sa  VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca alebo iného smeru v pomáhajúcich profesiách, prax min. 2 roky vítaná, chuť byť v kontakte s klientmi, individuálne plánovanie, zvládanie práce so skupinou, samostatnosť a chuť postaviť sa výzvam.

Ide o pracovný pomer na plný pracovný úväzok, s nástupom od 1. septembra 2017.

Sociálna/y pracovníčka/ík

Náplň práce:

  • napĺňanie cieľov a organizácie a jej projektov
  • výkon priamej práce s klientom

Požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca alebo iného smeru v pomáhajúcich profesiách, prax min. 2 roky vítaná, efektívna administrácia existujúcich aj vznikajúcich programov organizácie s klientmi, pripravenosť cestovať v rámci celej republiky.

Ide o pracovný pomer na plný pracovný úväzok, s nástupom od 1. septembra 2017.

Sociálna/y pracovníčka/ík pre Program prevencie radikalizácie a
extrémizmu

Náplň práce:

  • výkon priamej práce s klientom
  • napĺňanie cieľov a organizácie a jej projektov
  • koordinácia a rozvoj programu prevencia radikalizácie a extrémizmu

Požaduje sa  VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, prax min. 2 roky vítaná, schopnosť efektívne administrovať program, ktorý sa primárne zameriava na cieľovú skupinu ohrozenú radikalizáciou a extrémizmom, vzťah k športu, ochota postaviť sa výzvam a cestovať v rámci republiky.

Ide o pracovný pomer na plný pracovný úväzok, s nástupom od 1. septembra 2017.

V prípade záujmu o ktorúkoľvek z ponúkaných pracovných pozícii vyplňte najneskôr do 13. augusta 2017 nasledovný dotazník. Podrobnosti sú tu.

Zdroj: Mládež ulice, o.z.