Dokedy: v závislosti od pozície
Kde: Bratislava
Kedy: v závislosti od pozície, väčšinou dohodou

“Či pracuješ v našej bratislavskej kancelárii, v niektorom z komunitných centier na Slovensku alebo v priamo v teréne v niektorej z krajín nášho pôsobenia, tvoja práca nebude monotónna a určite bude dávať zmysel.”

V mimovládnej organizácii Človek v ohrození, ktorej cieľom je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, prebieha práve v súčasnosti paralelne viacero výberových konaní na obsadenie niektorých voľných pracovných pozícií.

Pozície a ich náplne práce sú nasledovné:

  • Datábazová/ý manažérka/ér a koordinátorka/or starostlivosti o darcov  práca s databázou darcov, segmentácia kontaktov, príprava komunikačných kampaní, komunikácia s darcami, a iné. Podrobnosti sú TU.
  • Finančná riaditeľka/finančný riaditeľ zodpovednosť za finančnú a administratívnu stránku organizácie, vedenie tímu fin. oddelenia, riadenie projektov, spolurozhodovanie o smerovaní organizácie, a iné. Podrobnosti sú TU.
  • Koordinátorka/koordinátor telemarketingu – vedenie tímu, prijímanie a supervízia brigádnikov, príprava scenárov komunikácie, a iné. Podrobnosti sú TU.
  • Office manažérka/manažér – komunikácia s partnermi a inštitúciami, zabezpečenie logistiky kancelárie, podpora ostatných členov pracovného tímu, a iné. Podrobnosti sú TU.
  • Účtovníčka/účtovník – vedenie účtovníctva, realizácia bankových úhrad, spolupráca pri príprave rozpočtov k projektom, a iné. Podrobnosti sú TU.
  • Vedúca/vedúci fundraising tímu – tvorba a realizácia kampaní, vedenie tímu, koordinácia spolupráce s externými agentúrami, podieľanie sa na manažmente organizácie ako celku, a iné. Podrobnosti sú TU.

V závislosti od zvolenej pozície sú požiadavky na uchádzačov, termíny ukončenia výberového konania a druhy pracovného pomeru rôzne. Miestom výkonu práce je pri všetkých ponúkaných pozíciách Bratislava.

Všetky potrebné informácie o ponúkaných pozíciách nájdeš v odkaze. V prípade záujmu sa ozvi na praca@clovekvohrozeni.sk.

Zdroj: Človek v ohrození