Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy: nástup - dohodou

Ambíciou Operačného programu Efektívna verejná správa je poskytovať občanom kvalitné verejné služby efektívnym spôsobom v každej fáze ich života či podnikania. V súčasnosti je pre program potrebné prijať viacero nových posíl na obsadenie niektorých voľných pracovných pozícií.

Ide o nasledovné pozície:

  • asistentka/asistent
  • finančná/ý manažérka/manažér
  • projektová/ý manažérka/manažér
  • kontrolórka/kontrolór

Požadujú sa organizačné a komunikačné zručnosti, prehľad v slovenskej verejnej správe a nápady, ktoré by ju dokázali vylepšiť, skúsenosti s manažmentom projektov EŠIF a vôľa reformovať Slovensko.

V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných pozícií kontaktuj čo najskôr sekretariat.opevs@minv.sk.

Podrobnosti sú TU.

Zdroj: Operačný program Efektívna verejná správa