Dokedy: 31. október 2019
Kde: Bratislava
Kedy: nástup - november 2019

Oficiálna rozvojová pomoc je súhrn aktivít štátu zameraných na pomoc a podporu rozvojových krajín smerom k trvalo udržateľnému rozvoju.  V rámci Slovenska má túto agendu na starosť vládna organizácia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu -SlovakAid, pričom práve v súčasnosti v nej prebiehajú viaceré výberové konania na obsadenie voľných pracovných pozícií.

Projektová/ý a finančná/ý manažérka/manažér

Náplň práce:

  • projektový a finančný manažment projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR
  • komunikácia so žiadateľmi o dotáciu, poskytovanie informácií pri príprave žiadostí o dotáciu
  • hodnotenie žiadosti o dotáciu
  • monitoring čerpania dotácie
  • aktualizácia databázy čerpania dotácií a reportovanie čerpanie jednotlivých projektov
  • a iné

Požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupeň, pokročilá angličtina, MS Excel, Word, Outlook a Powerpoint, dobré komunikačné, organizačné a prezentačné vlastnosti, analytické a ekonomické myslenie, flexibilnosť, spoľahlivosť a ďalšie.

Ide o 2 samostatné pracovné pozície na plný pracovný úväzok, miestom výkonu práce je Bratislava.

Deadline pre prihlasovanie sa záujemcov o ponúkané pracovné pozície je 31. október 2019.

Všetky potrebné informácie o priebehu výberového konanie nájdeš TU.

Zdroj: SlovakAid