Dokedy: čim skôr
Kde: Bratislava
Kedy: nástup - marec/apríl 2018

Slovensko.Digital je občianske združenie zamerané na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu na Slovensku. Momentálne prebieha v organizácii viacero výberových konaní na obsadenie niektorých voľných pracovných pozícií.

Projektová/ý manažérka/manažér pre projekt “Lepšie riešenia eGovernmen-tu v SR”

Náplň práce:

  • vedenie projektu a tímu
  • reporting
  • prezentácia projektu navonok
  • príprava komunikačných výstupov
  • a iné

Požaduje sa aktívna angličtina, skúsenosť s projektami financovanými z eurofondov, orientácia v IT, verejnej správe a skúsenosti z neziskového sektora sú výhodou.

Podrobnosti sú TU.

Finančná/ý manažérka/manažér  pre projekt “Lepšie riešenia eGovernmen-tu v SR”

Náplň práce:

  • finančné riadenie projektu a jeho rozpočtu
  • reporting
  • finančné a zmluvné riadenie dodávateľov
  • a iné

Požaduje sa aktívna angličtina, skúsenosť s projektami financovanými z eurofondov, orientácia v IT, verejnej správe a skúsenosti z neziskového sektora sú výhodou.

Podrobnosti sú TU.

Pracovný úväzok pri obidvoch pozíciách si je možné dohodnúť, miestom výkonu práce je Bratislava, predpokladaný nástup je marec – apríl 2018.

CV a krátke motivačné zdôvodnenie pošli na kontakt@slovensko.digital.

Zdroj: Slovensko.Digital