Dokedy: v závislosti od pozície - apríl 2018
Kde: Bratislava
Kedy: nástup - máj/jún 2018

V najvplyvnejšej protikorupčnej neziskovej organizácii – Transparency International Slovensko, ktorej víziou je krajina s transparentnými a zodpovednými ľuďmi a inštitúciami bez korupcie, prebieha práve v súčasnej dobe viacero výberových konaní na obsadenie niektorých voľných pracovných pozícií.

Koordinátorka/koordinátor projektov

Náplňou práce je jednak obsahová koordinácia a písanie projektov, koordinovanie jednotlivých aktivít, popritom výskum, zber dát, komunikácia výstupov (písanie článkov, prezentácia médiám), a ďalšie. Požaduje sa VŠ II. stupňa, angličtina C1, kreativita, analytické myslenie, a iné. Podrobnosti sú TU.

Právnička/právnik – junior

Náplňou práce je poskytovanie rád občanom, príprava podaní na súdy a správne orgány, komunikácia so správnymi orgánmi, a ďalšie. Požaduje sa VŠ II. stupňa, angličtina C1, orientácia v aktuálnom politickom a spoločenskom dianí, a iné. Podrobnosti sú TU.

Finančná/ý manažérka/manažér

Náplň práce je finančné manažovanie projektov a rozpočtovanie,  komunikácia s koordinátormi projektov, a ďalšie. Požaduje sa VŠ II. stupňa, angličtina C1, samostatnosť a dôslednosť, a iné. Podrobnosti sú TU.

Pri všetkých ponúkaných pracovných pozíciách ide o prácu na plný pracovný úväzok, miestom výkonu práce je Bratislava.

Všetky potrebné informácie k jednotlivým pracovným pozíciám nájdeš v  nasledovnom odkaze.

Zdroj: Transparency International Slovensko