Kedy: v závislosti od pozície
Dokedy: čím skôr
Kde: Nitra

Nezisková organizácia Centrum Slniečko poskytuje všeobecno-prospešné služby týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia a napomáha k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd.

Momentálne potrebujú obsadiť viacero voľných pracovných pozícií a to konkrétne:

  • vedúca bezpečného ženského domu
  • sociálny pracovník
  • výchovno-organizačný pracovník
  • výchovno-organizačný pracovník na nočné služby

Náplň práce, požiadavky a termíny výberových konaní sú rôzne v závislosti od pracovnej pozície, podrobnejšie info si prečítaj tu.

Žiadosť, motivačný list a profesijný životopis zasielaj výlučne mailom na adresu praca@centrumslniecko.sk.

Facebook organizácie si pozri tu.