Uzávierka: 11. november 2016
Maximálna výška grantu: 700 eur

Prostredníctvom grantového programu prispieva  Komunitná nadácia Zdravé mesto  k budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie vo  svojom okolí , podpore dobrovoľníctva, spolupráce a vzájomnej pomoci v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

V rámci grantového programu budú podporené komunitné projekty, ktoré sú zamerané na zlepšovanie prostredia, neformálne vzdelávanie, voľnočasové aktivity, budovanie medziľudských vzťahov a podporu aktívneho občianstva, zdravia a zdravého životného štýlu.

Podrobnejšie informácie o grantovom programe si prečítaj tu, žiadosť je nutné podať prostredníctvom elektronického formuláru.