Nadácia Tesco vyhlasuje prvé kolo grantového programu- „Vy rozhodujete, my pomáhame“ s cieľom podporiť projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí.

Chcete zlepšiť detské ihrisko vo vašej komunite, podporiť športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo podporiť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite? Neváhajte osloviť vhodnú neziskovú organizáciu, obec, škôlku alebo príspevkovú organizáciu a prihláste sa do programu.

Celkovo bude medzi 77 projektov prerozdelená suma 100 000 Eur. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco a vyberú organizácie, ktoré získajú grant vo výške 1 300 Eur.

Projekty musia byť zamerané na nasledujúce oblasti:

  • podpora komunít a komunitných aktivít,
  • vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov,
  • zdravie a podpora zdravého životného štýlu.

O grant môžu žiadať mimovládne organizácie, miestna samospráva, materské a základné školy, iné rozpočtové a príspevkové organizácie. Uchádzať sa nemôžu podnikateľské subjekty a podnikatelia na základe živnosti, ani fyzické osoby.

Pri hodnotení bude zohľadňovaná viacsektorová spolupráca občanov – dobrovoľníkov, mimovládnych organizácií, podnikateľov, mesta, škôl atď.

Projekt je potrebné podať prostredníctvom online formulára cez www.darca.sk, najneskôr 3. apríla do polnoci.

Podrobné informácie na nadaciapontis.sk.