Niekoľko dôležitých info:

–  o grant môžu požiadať neformálne skupiny mladých ľudí alebo mimovládne organizácie (realizačný tím projektu tvoria mladí ľudia vo veku od 15 do 26 rokov)
–   cieľovou skupinou sú ľudia žijúci v Bratislave
–   projekt musí byť realizovaný v čase od mája do augusta 2012 na území Bratislavy
–  maximálna výška podpory je 350€

Grant je určený na materiálne zabezpečenie projektu:

–          spotrebný a tvorivý materiál
–          stavebný materiál
–          športové potreby
–          prenájom sály, aparatúry, projektora na konkrétnu aktivitu, akciu, podujatie
–          propagácia – materiál na jej výrobu – papier, toner, farby, tlač
–          ceny do súťaží – (max. do výšky 20 % zo žiadanej sumy)
–          cestovné, ak je podstatou projektu (preplatenie cesty pre hostí)
–          občerstvenie (max. do výšky 10 % zo žiadanej sumy)

 

Na tento cieľ rozdelia mladí filantropi Young4BA sumu 3 500 €.

Všetky informácie o grante, kritériách hodnotenia a podmienkach nájdete na po kliknutí sem.