Dokedy: čím skôr
Kde: južné pobrežie Islandu
Kedy: 13. -27. september 2017

Projekt „Outdoor work beneath the glacier“ bude prebiehať na rodinnej farme na južnom pobreží Islandu, situovanej v blízkosti mesta Vík. Účastníci budú pomáhať v závislosti od počasia pri rôznych úlohách, pôjde napríklad o čistenie pobrežia, zber odpadkov, skrášľovanie okolia a odstraňovanie invazívneho druhu nazývaného Rumex Longifolius, ktorý bol pôvodne používaný s cieľom kontrolovať eróziu pôdy.

Táto farma je jednou z mála zeleninových fariem na Islande. Špecializuje sa na pestovanie mrkvy a chov hovädzieho dobytku. Účastníci dostanú aj príležitosť pomôcť s poľnohospodárskymi činnosťami, ako je starostlivosť o zvieratá a pestovanie zeleniny.

Ubytovanie je zabezpečené v plne zariadenom byte priamo v areáli farmy. Od účastníkov sa vyžaduje hovorová úroveň angličtiny. Projekt sa uskutoční v termíne 13. – 27. september 2017.

Všetky podrobné informácie si pozri v odkaze na stránke organizácie INEX Slovakia.

Zdroj: INEX Slovakia