Dokedy: 15. jún 2017
Kde: New York, USA
Kedy: 9. - 12. august 2017

Výročné 20. zasadnutie Mládežníckeho zhromaždenia Organizácie Spojených národov predstavuje jedinečnú príležitosť na zapojenie mládeže a mladých ľudí do procesu vytvárania trvalo udržateľnej budúcnosti, v ktorej nikto nebude zaostávať.

Ústredným cieľom konferencie je preskúmať na základe Agendy trvalo udržateľného rozvoja prierezové otázky a navrhnúť riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj v sociálnej, ekonomickej a environmentálnej oblasti. Podujatie  bude zároveň pre mladých ľudí z celého sveta dokonalou platformou, na ktorej môžu prostredníctvom diskusných panelov a workshopov uplatniť a zdieľať praktické vedomosti a zručnosti a to v spolupráci so skúsenými odborníkmi.

Delegáti by mali spĺňať a zároveň žiadosti o účasť budú posudzované podľa kritérií.:

  • vek 16 – 28 rokov v čase konania konferencie
  • aktívna účasť na dianí v rámci svojej komunity
  • záujem o trvalo udržateľný rozvoj a dianie v OSN
  • motivácia byť strojcom zmeny v komunite i vo svete

V prípade záujmu je potrebná registrácia, všetky podrobnosti o konferencii sú tu.

Zdroj: UN Youth Assembly