Neziskové organizácie a organizácie občianskej spoločnosti, samosprávy, školy a ďalšie verejné inštitúcie (okrem tých , ktoré sú priamo dotované štátom) z krajín V4 môžu získať 70% zo svojho rozpočtu od Vyšehradského fondu.

Podporené môžu byť projekty kultúrnej spolupráce, vedeckej výmeny a výskumu, vzdelávania, mládežníckej výmeny, cezhraničnej spolupráce a propagácie turizmu. Viac info.