Európska výskumná rada ERC poskytuje priebežné granty na výskumné projekty , ktoré sú nekonvečné, ambiciózne a priekoponícke. Podporené budú kvalitné projekty úspešných nezávislých výskumníkov a výskumníčok. Čerpanie grantu je možné v rozsahu 5 rokov, prečítaj si viac informácii.