Grantový program Zelená oáza podporuje návrat k tradičnému pestovaniu úžitkových, liečivých a okrasných rastlín, s cieľom posilniť vzťah k pôde, vode a zdravému životnému prostrediu.  Podporí  projekty zamerané na domáce pestovanie pôvodných a tradičných drevín, kríkov a kvetín, obnovu tradičných záhradníckych, ovocinárskych a včelárskych zručnosti, ako aj projekty, ktoré budú motivovať ľudí k sebestačnosti.

O granty sa môžu uchádzať ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu, ktorí sú okrem dobrého nápadu ochotní pridať vlastné ruky k dielu.  Na vybrané projekty poputuje celkom  57 000 €. O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá a tiež mestá a obce. Prečítaj si podrobnosti.