Uzávierka: 29. marec 2018
Maximálna výška grantu: 2 000 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu  “ENVIROPROJEKT 2018“, ktorá je určená na realizáciu projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách.

Podporené budú projekty, ktorých ciele, aktivity a realizácia bude súčasťou tematických okruhov environmentálnej výchovy:

  • lesný ekosystém
  • lúčny ekosystém
  • vodný ekosystém
  • urbánny ekosystém

Školské projekty by sa v rámci výzvy mali zamerať na tvorbu vlastného environmentálneho programu, implementáciu témy do výchovno-vzdelávacieho procesu, metodické a učebné materiály a pomôcky, alebo na konkrétne praktické aktivity so žiakmi.

Na prihlasovanie projektov slúži formulár, deadline pre ich registráciu je 29. marec 2018.

Všetky potrebné informácie nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR