Uzávierka: 4. marec 2018
Maximálna výška grantu: 10 000 eur

“Úloha mládežníckych organizácií v procese posilňovania občianskej spoločnosti a pri integrácii mladých ľudí z rôznych kultúrnych a sociálnych prostredí je zásadná a v súčasnosti takmer nezastupiteľná.”

Pri pohľade na súčasnú situáciu ohľadom migrácie sme často svedkami toho, že do európskeho priestoru prichádza aj množstvo nezaopatrených detí a mladistvých, pre ktorých sa ich strastiplná cesta stáva poslednou nádejou na lepší život. Prísne opatrenia v jednotlivých európskych krajinách sú však pre nich často takmer nezdolateľnou prekážkou. V tejto zložitej situácii vznikol ako iniciatíva European Youth Forum “Európsky fond iniciatívy mládeže – European Youth Initiative Fund (EYIF)”, ktorého cieľom je podporovať integráciu, mobilizovať mladých ľudí a budovať pozitívne vzťahy medzi komunitami.

EYIF zastupuje 104 členských organizácií – národných rád mládeže a medzinárodných mimovládnych mládežníckych organizácií. Hlavnou ambíciou fondu je podporiť iniciatívy a projekty určené na podporu integrácie a rozvoj občianskej spoločnosti. Z tohoto dôvodu vyhlásil Výzvu, ktorej deadline je 4. marec 2018. Všetky potrebné informácie o nej v angličtine (vrátane potrebných formulárov) nájdeš TU.

Zdroj: European Youth Forum