Uzávierka: 15. január 2018
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

Poslaním grantového programu “Getrag pre región”, administrovaného Karpatskou nadáciou, je podporiť projektové zámery tých neziskových organizácií, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a ktoré vedia zároveň inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo komunity v okolí či v regióne.

K cieľom programu patrí podpora komunity a obce pri svojpomocnej identifikácii a riešení miestnych problémov, ich motivácia k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na miestnej úrovni, stimulácia inovatívnych riešení potrieb v rámci komunity a podpora dobrovoľníckej angažovanosti.

Program podporí projekty v nasledovných oblastiach:

  • bezpečnosť
  • mobilita
  • environmentálne programy a vzdelávanie
  • deti a mládež

Projekty určené pre komunity v regiónoch Košického a Prešovského samosprávneho kraja je potrebné prihlásiť prostredníctvom formuláru a to najneskôr do 15. januára 2018.

Všetky potrebné informácie o výzve nájdeš TU.

Zdroj: Karpatská nadácia