Uzávierka: 15. január 2018
Maximálna výška grantu: 2 500 eur

Ako už býva dobrým zvykom, grantový program “Spoločne pre región”, administrovaný Karpatskou nadáciou, podporí komunitné projekty zamerané na vytváranie a posilnenie pozitívneho vzťahu k regiónom východného Slovenska.

Okrem finančnej podpory komunity, obce, sídlisk a mestských časti pri svojpomocnom riešení miestnych problémov, motivuje program  účastníkov k dlhodobej spolupráci a partnerstvám a stimuluje v nich inovatívne riešenia.

Oblasti podpory:

  • bezpečnosť
  • deti a mládež
  • environmentálne programy a vzdelávanie

Žiadatelia z Košického a Prešovského samosprávneho kraja použijú na registráciu projektov elektronický formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 15. január 2018.

Všetky potrebné informácie nájdeš tu.

Zdroj: Karpatská nadácia