Uzávierka: 26. jún 2020
Maximálna výška grantu: 2 600 eur

Letné školy sú súčasťou opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách.

Letná škola nie je klasickou výučbou, jej cieľom je prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu a stabilizácii vzdelávania.

Projekty letných škôl budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:

  • program
  • plnenie cieľa výzvy a jeho zámeru
  • spolupráca s neziskovým sektorom

Deadline pre registráciu projektov je 26. jún 2020.

Všetky potrebné informácie o výzve si môžeš pozrieť TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR