Dokedy: 13. máj 2018
Kde: Slovensko
Kedy: vyhodnotenie - jún 2018

“Ako by si najlepšie nastavil medzinárodný tím, ktorý supportuje európske trhy? Bol by tento tím schopný uspokojiť potreby klientov? Ako by si vyplnil nedostatky, aby bol tím pripravený na budúce challenges? Bude Tvoj tím schopný naplniť požiadavky a byť dlhodobo udržateľný?”

Challengest je portál, ktorý prepája študentov a absolventov s firmami cez výzvy – “challenges“.

Každá z nich pomáha mladým ľuďom odhaliť ich potenciál, rozvíjať sa a získať nové skúsenosti, overiť si teoretické znalosti v praxi, spoznať konkrétne firmy a aj si finančne vypomôcť.

Aktuálna výzva, ktorá ti pomôže rozvíjať sa a rásť znie nasledovne – “How would you set up your team?”

Deadline je 13. máj 2018, všetky potrebné informácie v angličtine sú TU.

Zdroj: Challengest