Dokedy: 18. marec 2018
Kde: Slovensko
Kedy: vyhodnotenie - apríl 2018

“Výzva, v rámci ktorej si môžeš vyskúšať, aké je to byť manažérom a dávať svojmu tímu spätnú väzbu. Ako by si to urobil? Ako by si zabezpečil to, aby ľudia aj napriek objektívnemu zhodnoteniu zostali stále motivovaní? Tak ukáž, čo je v Tebe, neváhaj a zapoj sa!”

Challengest je portál, ktorý prepája študentov a absolventov s firmami cez výzvy – “challenges“. 

Každá z nich pomáha mladým ľuďom odhaliť ich potenciál, rozvíjať sa a získať nové skúsenosti, overiť si teoretické znalosti v praxi, spoznať konkrétne firmy a aj si finančne vypomôcť.

Aktuálna výzva, ktorá ti pomôže rozvíjať sa a rásť znie nasledovne – “Ako by si dával spätnú väzbu členom Tvojho tímu? Ako spätnou väzbou ľudí motivovať?”

Deadline je 18. marec 2018, všetky potrebné informácie v angličtine sú TU.

Zdroj: Challengest