Uzávierka: 16. apríl 2018
Maximálna výška grantu: 12 000 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu “Priority mládežníckej politiky”.

Výzva sa zameria na:

  • podporu aktivít rozvíjajúcich kritické myslenie a mediálnu gramotnosť mladých ľudí ohrozených radikalizmom, xenofóbiou a extrémizmom
  • podporu práce s neorganizovanou mládežou, s osobitným dôrazom na sídliskovú mládež
  • podporu rozvoja podnikateľských zručností a podnikavosti vidieckej mládeže

Cieľovými skupinami aktivít sú mladí ľudia, mladí vedúci, mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou a zástupcovia subjektov aktívnych v oblasti práce s mládežou.

Žiadosti sa registrujú prostredníctvom elektronického formuláru, deadline pre ich prihlasovanie je 16. apríl 2018.

Všetky potrebné informácie o výzve nájdeš TU.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR