Uzávierka: 30. september 2018
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Nevyužívanie potenciálu zrážkovej vody, ktorá v drvivej väčšine prípadov končí zbytočne v kanalizácii, prináša pre tak živý organizmus, akým je mesto veľkosti Bratislavy, aj množstvo negatívnych dôsledkov.

Finančný príspevok určený na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou má za cieľ zlepšiť hospodárenie so zrážkovou vodou v hlavnom meste a podporiť zlepšenie mikroklímy mestského prostredia.

Ide o grantový program, ktorý vychádza z projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy, na ktorý boli vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte mesta.

Registrácia projektov je otvorená do 30. septembra 2018, podrobnosti o programe a o prideľovaní finančného príspevku si prečítaj TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Bratislava.sk