Uzávierka: 30. september 2019
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Nevyužívanie potenciálu zrážkovej vody, ktorá v drvivej väčšine prípadov končí zbytočne v kanalizácii, prináša pre tak komplexný systém, akým je mesto veľkosti Bratislavy, aj množstvo negatívnych dôsledkov.

Finančný príspevok určený na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou má za cieľ zlepšiť hospodárenie so zrážkovou vodou v hlavnom meste a podporiť zlepšenie mikroklímy mestského prostredia.

Ide o grantový program, ktorý vychádza zo strategického dokumentu – “Akčný plán adaptácie na nepriaznivé prejavy zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy”.

Registrácia projektov je otvorená do 30. septembra 2019, podrobnosti o programe a o prideľovaní finančného príspevku si prečítaj TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Bratislava.sk