Dokedy: 30. apríl 2018
Kde: kdekoľvek
Kedy: akademický rok 2018/2019

Národný štipendijný program je určený na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov.

Študentom, doktorandom a postdoktorandom slovenských vysokých škôl a výskumných organizacií slúži na pokrytie životných nákladov na študijný, výskumný alebo umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Podmienky na predkladanie žiadostí pre uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku nájdeš v nasledovnom odkaze.

Podmienky na predkladanie žiadostí pre uchádzačov zo zahraničia nájdeš v nasledovnom odkaze.

Žiadosti sa podávajú najneskôr do 30. apríla 2018 a to výlučne prostredníctvom elektronického formuláru:

  • uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku – TU
  • uchádzači zo zahraničia – TU

Zdroj: SAIA – Slovenská akademická informačná agentúra