Uzávierka: 29. november 2019
Maximálna výška grantu: 1 000 000 eur

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.

Cieľom výzvy je podpora projektov obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné využitie alebo ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podpora ich  podnikateľského potenciálu.

Akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt,ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v SR môžu v rámci výzvy žiadať o podporu najneskôr do 29. novembra 2019.

Všetky potrebné informácie nájdeš TU.

Zdroj: Úrad vlády SR