Uzávierka: 1. kolo - 15. október 2019
Maximálna výška grantu: 200 000 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“.

Cieľom výzvy je podpora opatrení s cieľom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov, vrátane možnosti podpory pedagogických a odborných zamestnancov a profesijných a dobrovoľných pracovníkov s mládežou.

Výzva je časovo rozčlenená do 3 kôl, deadline prvého z nich je 15. október 2019.

Všetky potrebné informácie nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky