Uzávierka: 1. apríl 2019
Maximálna výška grantu: 14 000 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo Výzvu “Priority mládežníckej politiky”, ktorá  je súčasťou zabezpečovania Programov pre mládež na roky 2014 – 2020.

Výzva je zameraná na podporu a sprostredkúvanie EÚ Dialógu s mládežou, ktorý slúži mladým ľuďom a mládežníckym organizáciám ako fórum na stálu spoločnú výmenu názorov o prioritách európskej spolupráce v oblasti mládeže.

Ciele výzvy sú:

  • koordinácia národnej pracovnej skupiny pre EÚ Dialóg s mládežou
  • organizácia a zabezpečenie fokusových skupín
  • zabezpečenie online aj offline konzultácií v rámci EÚ Dialógu s mládežou
  • výber a príprava delegátov na EÚ konferencie s mládežou

Cieľovými skupinami sú mladí ľudia, mladí vedúci, mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou.

Deadline pre podávanie žiadostí o finančný príspevok je 1. apríl 2019, všetky potrebné informácie nájdeš TU.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR