Uzávierka: 17. február 2020
Maximálna výška grantu: 10 000 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu “Priority mládežníckej politiky 2020”, ktorá  je súčasťou zabezpečovania Programov pre mládež na roky 2014 – 2020.

Výzva je zameraná na aktivity podporujúce:

  • zdravý životný štýl mládeže
  • sociálnu inklúziu mladých ľudí
  • rozvoj zdravého životného štýlu u detí a mládeže, ktoré pochádzajú z lokalít s nedostatočne vybudovanou športovou infraštruktúrou

Cieľovými skupinami sú mladí ľudia, najmä mládež zo sociálne
znevýhodneného prostredia a z najmenej rozvinutých okresov.

Deadline pre podávanie žiadostí o finančný príspevok je 17. február 2020, všetky potrebné informácie nájdeš TU.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR