Dokedy: 15. apríl 2018
Kde: Gruzínsko, Slovensko
Kedy: máj - jún 2018

Vedomosti a myšlienky mladých ľudí sú nevyhnutné pri premýšľaní o súčasných výzvach v medzinárodných vzťahoch a bezpečnosti a ich inovatívne prístupy sú kľúčové pre budúcnosť jednotlivých regiónov.”

Organizácia Stratpol – Strategic Policy Institute rozbieha nový vlajkový projekt určený pre odborníkov a budúcich profesionálov v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnosti – program “STRATPOL Young Professionals”

Program je určený pre mladých ľudí vo veku do 30 rokov z regiónov Strednej Európy, Čierneho mora, Južného Kaukazu a Pobaltia. Ide o komplexný program, ktorý kombinuje prednášky a semináre špičkových odborníkov s praktickým vzdelávaním prostredníctvom simulácií, sieťovania a aplikovaného výskumu.

Vybraní účastníci programu budú mať príležitosť zúčastniť sa v termíne 16. – 17. máj 2018 konferencie “South Caucasus Security Forum 2018v gruzínskom Tbilisi a v júni 2018 podujatia  Summer University for Young Professionals“, ktoré sa uskutoční na Slovensku.

Všetky potrebné informácie v angličtine sú TU.

Zdroj:  Stratpol