Uzávierka: 11. január 2017
Maximálna výška grantu: 20 000 eur

Šport a práca s mládežou sa v súčasnosti stali osobitným sociálnym fenoménom plniacim viaceré úlohy.”

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zverejnil výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2017. Ich súčasťou je aj Výzva šport a mládež 2017.

Prostredníctvom podpory jednotlivých oblastí výzvy sa BSK svojimi prostriedkami snaží prispievať k vytváraniu podmienok a príležitostí pre rôzne aktivity zamerané na šport a mládež. Výzva sa sústredí na: 1. Oblasť športu v rámci nej prioritne na:

  • podporu športu pre všetkých – rekreačného športu
  • podporu výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie, vrátane zdravotne postihnutých športovcov
  • podporu športovej infraštruktúry – prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba

2. Oblasť mládeže, ktorej súčasťou je:

  • podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času mládeže
  • vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom
  • podpora a rozvoj mládežníckych organizácií

Všetky potrebné informácie sa nachádzajú tu.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj