Uzávierka: 8. júl 2019
Maximálna výška grantu: 10 000 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu o poskytnutie finančných prostriedkov určených na podporu zdravia a prevencie obezity mladých ľudí v rámci projektu “Zdravie na tanieri 2019”.

Prevencia obezity bude realizovaná formou:

  • motivácie detí a žiakov k zmene stravovacích návykov sprievodnými výchovno-vzdelávacími aktivitami
  • podpory školského prostredia marketingovými nástrojmi na predaj potravín vhodných pre deti
  • vytvárania vhodného prostredia pre správny pitný režim
  • skultúrňovania stravovacieho prostredia

Na registráciu projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 8. júl 2019.

Všetky potrebné informácie o výzve si môžeš prečítať TU.

Zdroj: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky