Grant Nadácie Volswagen Slovakia je zameraný na podporu detí z detských domovov. Prvý krát sa môžu o grant uchádzať aj profesionálne rodiny a organizácie pracujúce s deťmi v náhradnej starostlivosti. „Sumou 10 000 eur chceme podporiť projekty, v ktorých budú detské domovy spolupracovať so svojimi komunitami, aby sa deti mohli lepšie začleniť do spoločnosti. Aktivity by mali byť zamerané na vzdelávanie detí v oblastiach techniky, dopravnej výchovy a nemeckého jazyka,“ hovorí Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK.

Nadácia podporí 5 alebo 6 projektov sumou maximálne 2 000 eur. Zámerom projektu je zlepšiť prístup detí k novodobým poznatkom a moderným metódam vzdelávania a zároveň rozvíjať spoluprácu detských domovov s dobrovoľníkmi a ich komunitami. Je nutné, aby mal predložený projekt dlhodobý charakter a kládol dôraz na aktívne zapájanie detí.

Viac info nájdeš na nadacia-volswagen.sk.