Projekty, ktoré vytvorí spolupráca aspoň troch krajín Vyšehradskej štvorky, podporí Vyšehradsky fond. Zapojiť sa môžu neziskovky, samosprávy, školy a verejné inštitúcie s projektmi kultúrnej spolupráce, vedeckej výmeny a výskumu, vzdelávania, mládežníckej výmeny, cezhraničnej spolupráce a propagácie turizmu.

Grant Vyšehradského fondu pokryje maximálne 70% celkových nákladov projektu. Podrobnejšie tu.