Kde: Ekonomická Univerzita, Bratislava
Kedy: 8.-28. august 2016
Dokedy: 31.07.2016

Pod záštitou medzinárodnej neziskovej organizácie AIESEC sa v auguste v Bratislave uskutoční  letný vzdelávací projekt ConnAct, ktorý je určený pre aktívnych mladých ľudí zo Slovenska aj zo zahraničia.

Hlavným cieľom je dodať mladým ľuďom inovatívne znalosti a podnikateľský rozhľad prostredníctvom vytvárania a implementovania vlastných podnikateľských nápadov v tímoch do projektu, ktorý bude prispievať k udržateľnému rozvoju spoločnosti ako na Slovensku, tak aj vo svete.

V rámci projektu bude prepojených približne 100 študentov a čerstvých absolventov s lokálnymi podnikmi a viac než 20 medzinárodnými dobrovoľníkmi prostredníctvom poskytnutia systémov podpory a potrebnej odbornosti v oblasti projektového manažmentu a podnikania.

Projekt sa uskutoční v termíne od 8.-28. augusta v priestoroch Ekonomickej Univerzity v Bratislave.

Prihlášku nájdeš v tomto webovom odkaze, info sleduj takisto aj na facebooku podujatia.