Dokedy: 31. august 2017
Kde: Žilinský kraj
Kedy: 8. - 10. september 2017, 22. - 24. september 2017

Rada mládeže Žilinského kraja ťa pozýva na odborné vzdelávanie pod názvom “Školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania”, vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Absolventi školenia získajú okrem iného :

  • poznatky o rámci možností, ktoré neformálne vzdelávanie poskytuje na riešenie fenoménu nenávistného
    vyjadrovania
  • školiteľské zručnosti v rozsahu postačujúcom na samostatné vedenie krátkodobej vzdelávacej aktivity zameranej na predchádzanie a elimináciu prejavov nenávistného vyjadrovania, s osobitným dôrazom na prostredie internetu
  • praktickú skúsenosť s prípravou, vedením a hodnotením vzdelávacieho bloku zameraného na problematiku diskriminácie mládeže
  • osvedčenie MŠVVaŠ SR (certifikát školiteľa)

Podujatie sa uskutoční v dvoch termínoch 8. – 10. september 2017 a 22. – 24. september 2017 v Žilinskom kraji (miesto konania bude upresnené neskôr), na prihlasovanie slúži nasledovný online formulár, deadline na prihlasovanie je 31. august 2017.

Podrobnejšie informácie o podujatí si pozri v nasledovnom  odkaze.

Zdroj: Rada mládeže Žilinského kraja