Dokedy: 31. október 2016
Kde: New York, USA
Kedy: 21. - 23. november 2016

The World Federation of United Nations Associations (WFUNA) organizuje v termíne 21. – 23. novembra 2016 UN4MUN workshop v sídle OSN v New Yorku.

Ide o 3-dňový workshop, ktorý je vlastne interaktívnou simuláciou zasadnutia OSN pre študentov stredných a vysokých škôl.

Určený je predovšetkým pre tých, ktorí majú v pláne organizovať Mun simuláciu alebo sa simulácie už zúčastnili, či už na stredoškolskej alebo univerzitnej úrovni, ale aj pre poradcov, teda účastníkov napríklad z mimovládnych organizácií.

Jeho hlavným zámerom je naučiť študentov a poradcov základné znalosti rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia a Bezpečnostnej rady. Vo všeobecnosti, teda napríklad spôsob ako sa rozhoduje v týchto dvoch orgánoch OSN, čo všetko je pri príprave rezolúcie potrebné absolvovať, ako prebieha proces vyjednávania, ako vyzerá priebeh neformálnych stretnutí s dôrazom na dosiahnutie konsenzu.

Podrobnejšie informácie si prečítaj v odkaze, registrovať sa môžeš tu.