Dokedy: čím skôr
Kde: Liepaja, Lotyšsko
Kedy: 28. december 2016 -5. január 2017

Worskhop Self made-Confident-sufficient, ktorý spoluorganizuje mimovládna organizácia Youthfuly Yours SR, sa uskutočni v termíne od 28. decembra do 5. januára 2017  v blízkosti lotyšského mesta Liepaja.

Ústrednou témou podujatia bude Mobilita pracovníkov s mládežou, ktorá bude podrobnejšie rozpracovaná v základných témach workshopu, ktorými budú Creative thinking, Self-development, Self-presenting, Entrepreneurial skills, Active EU citizenship. Hlavným účelom je rozvíjanie už existujúcich a osvojenie si nových praktických zručností v oblasti práce s mládežou. K parciálnym cieľom patrí napríklad podpora sociálnej inklúzie, zvýšenie zamestnanosti absolventov, rozvíjanie soft skills, alebo aj budovanie partnerských väzieb medzi mládežníckymi organizáciami v Európe.

Worshopu sa zúčastnia reprezentanti z viacerých európskych krajín, ideálny účastník zo Slovenska by mal byť mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou, sociálnym pracovníkom, prípadne osobou reprezentujúcou určitú mládežnícku skupinu, vhodným kandidátom je takisto aj uchádzač o niektorú zo spomenutých pozícií.

Ak ťa ponuka oslovila, svoje CV v angličtine pošli na youthfullyyourssr@gmail.com.

Podrobné informácie si preštuduj tu.

Zdroj: Youthfully Yours SR