Dokedy: čím skôr
Kde: Poprad
Kedy: 12. marec 2018

“Stretávaš sa v práci s mladými ľuďmi? Spolupracuješ s nimi v škole, firme, či organizácii? Máš pocit, že hovoríte každý odlišným jazykom? Majú veľký potenciál, ale ako ho z nich dostať? Ako ich zaujať, či nadchnúť  a ako sa k nim priblížiť VIAC?”

Konferencia “YoDel”, organizovaná združením V.I.A.C. – Inštitútom pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej v spolupráci s partnermi, sa zameria na nové trendy v práci s mládežou, na to, ako sa mládež vyvíja, kam smeruje a na to, čo všetko so sebou táto zmena prináša.

Je preto určená pre všetkých, ktorí majú dosah na mladých ľudí v kontexte školstva, práce, aj voľnočasových aktivít. Pre ľudí, ktorí hľadajú nové možnosti, spôsoby a prístupy, ako pracovať s mladými ľuďmi, ako sa  k nim viac priblížiť, aby v oblasti, v ktorej sa s nimi stretávajú mohli mladí naplno využiť svoj potenciál. Jej cieľom je predstaviť konkrétne a inovatívne formy v práci s mládežou, vzájomné prepájanie biznis sektora, školstva a mimovládnych organizácií, vzájomná inšpirácia a skvalitňovanie a zvyšovanie úrovne práce s mládežou.

Konferencia sa uskutoční sa dňa 12. marca 2018 v Tatranskej galérii v Poprade. Aktuálne informácie môžeš sledovať TU.

Zdroj: V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže