Medzinárodná súťaž obalového dizajnu Mladý obal/ Young Package vyhlasuje svoj 21. ročník s témou PACKAGE UNLIMITED: Obal nemusí skončiť v koši, nájdite mu ďalšiu funkciu! Cieľom súťaže je teda nájsť nápadité, multifunkčné a premyslené obaly, ktoré je možné použiť na viac účelov.

Tvojou úlohou je navrhnúť inovatívny obal a dokázať, že obal nemusí skončiť v koši.  Napr. vymyslieť obal, ktorý po použití rozkvitne, špeciálne balenie na písacie potreby fungujúce ako klasické púzdro alebo obal, ktorý sa po rozbalení stane súčasťou produktu. Jednoducho pohrať sa s konštruktívnym riešením a nájsť obalom ďalšiu funkciu.

Súťaž je určená študentom a dizajnérom do 30 rokov. Rozdeľuje sa do dvoch kategórií:

  • študenti vysokých škôl a mladí dizajnéri do 30 rokov
  • študenti stredných škôl a vyšších odborných škôl.

Na výhercov čakajú finančné odmeny (v závislosti na umiestnení) a jedného z nich vyberie firma Model Obaly na 3 týždennú honorovanú stáž v jej inovačnom centre.

Ak sa chceš súťaže zúčastniť, registruj sa prostredníctvom online formulára, najneskôr do 25. marca.

Viac info na mlady-obal.cz.