Raiffesen Bank podporí vybrané projekty na zlepšenie života v mestách, kde sídlia jej pobočky. Momentálne prebieha výzva pre oblasť zachovania kultúrnych hodnôt.

Finančný príspevok je určený na materiálno-technické vybavenie (hudobné nástroje, kulisy a pod.), organizáciu  spoločenských a kultúrnych aktivít, kde vystúpia hudobní a taneční hostia z komunity, ale aj na prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies z komunity.

Projekty môžu prihlasovať školy, hudobné a tanečné krúžky, hudobné a tanečné spolky či kluby, neziskové organizácie a mesto/obec.

Z troch vybraných projektov občania hlasovaním (prostredníctvom hlasovacieho lístka na pobočke) vyberú 1 víťazný projekt.

Svoje návrhy na projekty je potrebné prihlásiť na pobočke, vyplnením elektronického formulára.

Viac informácií na raiffesen.sk.