Uzávierka: 30. september 2017
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

ČSOB nadácia dáva prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu svojim zamestnancom možnosť pomôcť miestu či komunite, kde bývajú alebo pracujú, alebo kde sa aktívne zapájajú do činnosti mimovládnej organizácie.

O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie a iné) a školy vrátane materských škôl.

Program podporí projekty spadajúce do oblastí:

  • podpory zdravého životného štýlu detí, mládeže, dospelých a ľudí so zdravotným postihnutím (projekty z oblasti podpory športu, podpory zdravého a aktívneho životného
    štýlu, napríklad revitalizácie a rekonštrukcie ihrísk a hracích plôch, športové turnaje amatérskych klubov)
  • ochrany a podpory zdravia detí
  • podpory vzdelávania.

Žiadosť o finančnú podporu vypracovaná mimovládnou organizáciou, musí byť vyplnená najneskôr do 30. septembra 2017 a to prostredníctvom elektronického formuláru. Všetky potrebné informácie sú v odkaze.

Zdroj: ČSOB nadácia