Uzávierka: 11. marec 2020
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Nadácia SPP podporí prostredníctvom svojho Zamestnaneckého programu už po 15. krát ľudí, ktorým záleží na dianí vo svojom okolí a majú záujem venovať sa verejnoprospešným aktivitám v prospech svojej komunity.

Preto sa v jeho rámci sústredí napríklad na:

  • projekty zamerané na rozvoj, podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska
  • regionálny turizmus a zlepšovanie informovanostii
  • ochranu, obnovu alebo zveľadenie životného prostredia
  • a iné

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 11. marec 2020.

Všetko potrebné nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia SPP