Dokedy: 13. máj 2018
Kde: Slovensko a zahraničné vysoké školy
Kedy: prezentácia výsledkov prieskumu - jeseň 2018

“Kvalita slovenského vzdelávania v medzinárodnom porovnaní upadá. Svedčia o tom napríklad aj zhoršujúce sa ukazovatele v testovaniach PISA či PIAAC. Pomôž zmeniť slovenské vysoké školstvo!

Cieľom projektu“To dá rozum” je zvrátiť znepokojujúce negatívne trendy v slovenskom vzdelávacom systéme a pripraviť návrh ucelenej zmeny vzdelávania na Slovensku od škôlok až po vysoké školy.

Dotazníkový prieskum nadväzuje na kvalitatívny výskum, v rámci ktorého boli zrealizované  výskumné rozhovory s viac ako 550 zástupcami všetkých dôležitých aktérov v školstve. Na základe výsledkov výskumu budú sformulované návrhy na zlepšenie vzdelávacieho systému, ktoré budú poskytnuté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj ďalším subjektom a odbornej verejnosti.

Prieskum je anonymný, t.j. výsledky nebudú spracovávané za konkrétnych respondentov, ale jednotlivé dotazníky budú predmetom štatistického spracovania za všetkých študentov.

Všetky podrobné informácie o projekte sa nachádzajú TU, k zapojeniu sa do prieskumu vyzýva iniciatíva mladých ľudí prostredníctvom motivačného videa.

Všetky potrebné informácie už máš a teraz je ten správny čas zapojiť sa! Dotazník určený pre študentov slovenských vysokých škôl sa nachádza TU, pre slovenských vysokoškolákov študujúcich v zahraničí TU, deadline pre účasť na prieskume je 13. máj 2018.

Zdroj: To dá rozum