Dokedy: 15. február 2018
Kde: Afrika - Uganda, Rwanda
Kedy: dohodou

“Slovenská katolícka charita si veľmi váži ochotu mladých ľudí, ktorí sa chcú podeliť sa o svoj čas a talenty s deťmi v našich centrách v Ugande a Rwande.”

Dobrovoľníci prechádzajú pred vyslaním na misiu odbornou prípravou, vďaka ktorej získajú prehľad o konkrétnom projekte, aktivitách, ktorým sa budú venovať ako i kultúrnemu pozadiu regiónu. V rámci prípravy bude mať záujemca taktiež možnosť stretnúť sa s dobrovoľníkom, ktorý už na konkrétnom projekte bol, a tak získať informácie priamo z prvej ruky. Okrem odbornej prípravy poskytuje Slovenská katolícka charita dobrovoľníkovi aj informácie ohľadom potrebných očkovaní. Podobne svojmu dobrovoľníkovi či dobrovoľníčke pokryje náklady spojené s: očkovaním, poistením, letenkou, ako aj vízami.

Počas svojej misie môže dobrovoľník počítať s nasledovnými aktivitami:

  • trávenie času s deťmi v centre (doučovanie, spoločné hry, rozhovory, príprava voľnočasových aktivít, spolupráca na organizácii výletov a podobne)
  • dohľad nad finančnými záležitosťami centra
  • kontakt s koordinátorom rozvojových projektov Charity s cieľom zlepšovať fungovanie centra a podmienok pre detí, zamestnancov a dobrovoľníkov v centre
  • vykonávanie monitorovacích návštev v školách a rodinách detí zapojených v projekte Adopcia na diaľku® (platí len pre projekt v Ugande)

Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť by mali byť vo veku 22 – 35 rokov, mali by mať skúsenosť zo zahraničného pobytu, otvorenú ústretovú myseľ voči ľuďom z iných kultúrnych prostredí, ovládať angličtinu aspoň na úrovni B1 a ochotu a možnosť vycestovať aspoň na 6 mesiacov.

V prípade záujmu účasť na spomínanom projekte získaš viac informácii na osobných stretnutiach v rámci prípravy na vyslanie na misiu. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok píš na vittek@charita.sk.

Všetky potrebné informácie nájdeš v odkaze.

Zdroj: Slovenská katolícka charita