Dokedy: čím skôr
Kde: Slovensko
Kedy:

Pracovníčky a pracovníci občianskeho združenia MareenaFakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave pripravili pre mladých ľudí dotazník, ktorý je súčasťou hĺbkového výskumu postojovej orientácie študentov vysokých škôl voči cudzincom.

Dotazník je interaktívny, jeho vyplnenie ti zaberie približne 15 minút.

Účasť je anonymná a dobrovoľná. Všetky získané údaje budú použité výhradne na výskumné účely.

Ale dosť už rečí, svoje názory môžeš vyjadriť TU.

Zdroj: Mareena